Hämtar information

Självrisker

När en skada på bilen har inträffat och skadan ersätts från bilförsäkringen, får du själv stå för en del av skadekostnaden. Det är det som kallas självrisk.

Vilken självrisk gäller för din bil?

Här kan du se vilka självrisker som gäller från och med den 1 maj 2019 Om din försäkring har förnyats efter det gäller självriskerna i tabellen. Om din försäkring ännu inte har förnyats gäller självriskerna enligt ditt försäkringsbrev och det tidigare försäkringsvillkoret.

Vagnskadesjälvrisk för privatägd bil

Är bilen privatägd kan du välja mellan fyra olika fasta självrisker: 2 500 kr, 4 500 kr, 7 000 kr eller 10 000 kr. Ju högre självrisk du väljer för vagnskada, desto lägre blir priset på försäkringen. 

Självrisker för företag och enskild firma

Om bilen ägs av ett företag kan du välja mellan rörliga och fasta självrisker. För enskild firma gäller enbart fasta självrisker. För att få prisuppgift och köpa försäkring för företag vill vi att du ringer oss 0770-110220. Har du redan försäkring hos oss ser du vilka självrisker du har valt i ditt försäkringsbrev.

Villkor

Självrisker

Om en skada orsakats av en förare som är yngre än 25 år kan det tillkomma en extra självrisk på 1 000 kr. Även vid vissa brott gäller försäkringen med särskild självrisk.

Om du har en företagsbil med rörlig självrisk gäller andra självrisker
Har du redan försäkring hos oss ser du vilka självrisker du har valt i ditt försäkringsbrev.

Trafik 0 kr
Stöld 1 800 kr. 1 000 kr om bilen har godkänt larm (vid stöld ur bil eller försök till stöld ur bil). 0 kr om bilen har spårsändare (vid helstöld).
Räddning 1 200 kr
Glas 1 800 kr​. Självrisken är 200 kronor om du väljer att reparera istället för att byta ut rutan.
Feltankning 4 500 kr
Brand 1 500 kr
Maskin Se villkor för mer information.
Rättsskydd 20 % av kostnaden, lägst 1 000 kr
Vagnskada 2 500, 4 500, 7 000 eller 10 000 kronor.

*Prisbasbelopp

SEAT Försäkring är en del av If Skadeförsäkring AB (publ). Säte: Stockholm. Org.nr: 516401-8102. SEAT Försäkring är ett samarbete med Volkswagen Finans Sverige AB.