Sveriges enda märkesförsäkring för SEAT

SEAT logga
Logga SEAT Försäkring

Förar- och passagerarolycksfall

Om någon skadas eller avlider efter en trafikolycka med den försäkrade bilen ger denna tilläggsförsäkring extra ersättning utöver den ersättning som trafikförsäkringen ger.

  • Ersättning vid medicinsk invaliditet - Med medicinsk invaliditet menas bestående nedsättning av kroppsfunktion.
  • Ersättning vid dödsfall - Om den försäkrade avlider till följd av personskadan inom två år från olyckstillfället utbetalas 50 000 kr till den försäkrades dödsbo.
  • Kristerapi - ges med högst 10 behandlingstillfällen per försäkrad.

Vill du lägga till Förar- och passagerar­olycksfall?

Har du redan en SEAT Försäkring och vill lägga till en tilläggsförsäkring? Fråga om försäkring eller ring 0770-110220 så hjälper vi dig.

Du kan också välja att lägga till tilläggsförsäkringar när du köper en ny bilförsäkring.

Man och kvinna framför två bilar

Privat sjukvård

Om någon som färdats i bilen skadas eller avlider lämnas extra ersättning utöver bilens trafikförsäkring.

Grå bil i en naturskön dal

Djurkollision

Säkerställ att du undviker vagnskadesjälvrisken ifall du skulle råka kollidera med ett djur på vägen.

Räkna och köp

Ditt pris framställs automatiskt. Vi kan kontakta dig för att säkerställa ditt försäkringsskydd. Läs om vår hantering av personuppgifter.