Sveriges enda märkesförsäkring för SEAT

SEAT logga
Logga SEAT Försäkring

Hyrbil ingår i Stor Bilextra

I vår tilläggsförsäkring Stor Bilextra ingår hyrbil under tiden bilen repareras på grund av en skada som ersätts via försäkringen. Dessutom slipper du självrisken vid djurkollision.

  • Du får hyrbil i upp till 60 dagar vi står för 75 % av dygns- och kilometerkostnaden under tiden bilen repareras på verkstad.
  • Du slipper hela vagnskadesjälvrisken om du krockar med en älg eller annat djur. Om du saknar vagnskadeförsäkring eller vagnskadegaranti lämnas ersättning för reparation av bilen med upp till 6 000 kronor.

  • Vid uppsåtlig skadegörelse av någon utomstående betalar du aldrig högre självrisk än 1 000 kronor.

Stor Bilextra ger utökat skydd om skadan inträffat utomlands

  • Du får ersättning med 100 % av hyrbilskostnaden om du behöver hyrbil direkt på resan, upp till 60 dagar.
  • Om motparten har ett känt utlandsregistrerat fordon slipper du självrisken på vagnskadeförsäkringen eller vagnskadegarantin.

Vill du lägga till Stor Bilextra?

Har du redan en SEAT Försäkring och vill lägga till en tilläggsförsäkring? Fråga om försäkring eller ring 0770-110220 så hjälper vi dig.

Du kan också välja att lägga till tilläggsförsäkringar när du köper en ny bilförsäkring.

Tjej sitter i en bils passagerarsäte

Drulleförsäkring

Drulleförsäkring är en allriskförsäkring – ersätter skador i kupén och förlorad bilnyckel.

Mamma tittar på dotter inne i bil

Förar- och passagerarolycksfall

Om någon som färdats i bilen skadas eller avlider lämnas extra ersättning utöver bilens trafikförsäkring.